Skaldowie - Skaldy (wersja rosyjska) (1972)


Utwory

1. Skaldowie - Medytacje wiejskiego listonosza (ros.)

2. Skaldowie - Prześliczna wiolonczelistka (ros.)

3. Skaldowie - Jeszcze kocham

4. Skaldowie - Góral (Juhas zmarł)

5. Skaldowie - Cała jesteś w skowronkach

6. Skaldowie - Wszystko mi mówi że mnie ktoś pokochał

7. Skaldowie - Krywaniu, Krywaniu


Opracował

Grzegorz Fik