Collage - Power To The People


Audycje

1992-11-15 - Audycja (RMF)

1992-12-10 - Audycja (TPK)

1992-12-20 - 5 rocznica wlotu do pokoju Czarnego Kruka (RMF)