Edward Ka-Spel - The Qa'Spel


Tłumaczenie Tomasza

To dobrze gdy jesteś sama
I masz czas trzymać zwierciadła
I manna pada z nieba
Pomyśl sobie o mnie

Zapal świecę
Włóż mnie w płomień
Jeśli we mnie wierzysz
Jeśli jesteś przekonana
To zostanę twoim księciem
Teraz i na zawsze

Tłumaczenie zaprezentowane 1996-11-16Audycje

1995-07-29 - Audycja (TPK)

1996-11-16 - Po Curacji, przed kropkowaniem (TPK)