The Cure - Pictures of You


Tłumaczenie Tomasza

Pierwsza wersja:

Tak długo już przyglądam się twoim obrazom
Że prawie uwierzyłem, iż one istnieją naprawdę
Od tak dawna żyję wśród wyobrażeń ciebie
Że prawie uwierzyłem, iż tylko je potrafię czuć

Pamiętam, jak stałaś w milczeniu na deszczu
A ja biegłem by być blisko twego serca
I całowaliśmy się, gdy było urwanie chmury
Tuliłem cię mocno
Tak jak zawsze byłem utulony w twoim strachu

Pamiętam, jak łagodnie biegłaś przez noc
Byłaś większa, jaśniejsza i swobodniejsza od śniegu
Krzyczałaś na urojenia, krzyczałaś na niebo
I w końcu znalazłaś dość odwagi, by rzucić to wszystko

Pamiętam, jak padłaś w moje ramiona
Płakałaś, że twoje serce umarło
Byłaś biała jak kamień, delikatna, zgubiona na mrozie
Zawsze byłaś tak zgubiona w ciemności

Pamiętam cię, jak zanurzałaś się powoli
Byłaś bardziej anielska
Niż cokolwiek na świecie
Ostatni uścisk i wymykasz się po cichu
Otwieram oczy, lecz nigdy niczego nie widzę

Gdybym tylko był w stanie wymyślić odpowiednie słowa
Mógłbym zdobyć twe serce
I nie niszczyłbym teraz
Wszystkich wyobrażeń ciebie, jakie stworzyłem

Przyglądam się tak długo już obrazom ciebie
Lecz nigdy nie docieram do twego serca
Tak długo już szukam odpowiednich szczerych słów
Lecz zawsze tylko niszczę wyobrażenia ciebie

Niczego na tym świecie nie pragnąłem bardziej
Niż czuć ciebie głęboko w mym sercu
Niczego na tym świecie bardziej nie pragnąłem
Niż nigdy nie czuć, jak rozpadają się moje wyobrażenia ciebie

Tłumaczenie zaprezentowane dnia 1989-09-04

Druga wersja:

Tak długo przyglądałem się twoim fotografiom
Że prawie uwierzyłem, że ty istniejesz naprawdę

Gdybym tylko był w stanie wymyślić odpowiednie słowa
Nie niszczyłbym teraz wszystkich wyobrażeń ciebie, jakie stworzyłem

Tłumaczenie zaprezentowane dnia 1991-07-27Audycje

1989-09-04 - THE CURE - Disintegration (RMR)

1991-07-27 - Edgar Allan Poe (TPK)

1991-12-26 - Fotografie i wspomnienia (SP)