The Rolling Stones - Sympathy for the Devil


Audycje

1991-06-04 - Audycja z wątkiem diabelskim (MPU)

1992-09-02 - Audycja (WTT)

1995-01-14 - Audycja (TPK)

1995-04-29 - Noc Walpurgii (1995) (TPK)

1995-07-15 - Audycja (TPK)

1996-11-30 - Taniec przez ogień (TPK)

1998-03-14 - Adwokat Diabła (TPK)

1999-08-14 - Sporo pięknej letniej muzyki (TPK)