Roy Orbison


Audycje

1991-02-22 - Audycja poświęcona filmom (CNR)

1992-08-29 - Audycja (TPK)

1996-11-09 - Jest listopad, sobota, noc (TPK)