Skaldowie - Krywań - Out of Poland (1999)


Utwory

1. Skaldowie - Krywaniu, Krywaniu mój ty wysoki (Krywań You High Mountain)

2. Skaldowie - Góral (The Highlander)

3. Skaldowie - Jeśli kochasz (If You Love)

4. Skaldowie - Gdzie mam ciebie szukać (Where Am I To Look For You)

5. Skaldowie - Juhas zmarł (A Young Shepherd Has Died)

6. Skaldowie - Krywań, Krywań (Krywań Mountain)

7. Skaldowie - Heidelbeeren (Bilberries)


Opracował

AkoBe


Audycje

1999-10-09 - Muzoreportaż z cmentarza (TPK)