The Moody Blues - King and Queen


Audycje

1990-01-07 - Kate Bush, The Moody Blues (WP)

1991-04-16 - Audycja (MPU)

1992-03-03 - Audycja (MPU)

1996-11-09 - Jest listopad, sobota, noc (TPK)

1997-10-25 - Czerwony Kapturek z wizytą u Paula Rodgersa (TPK)