Robin Trower - In This Place


Audycje

1992-08-26 - Audycja (WTT)

1997-09-27 - Audycja z Rybą (TPK)

1999-12-11 - Ostatnia audycja Tomasza (TPK)

2000-12-23 - Rocznica odejścia Tomasza (Noc Muzycznych Pejzaży) (WSP)