Collage - Tomorrow Never Knows


Audycje

1992-12-10 - Audycja (TPK)

1992-12-20 - 5 rocznica wlotu do pokoju Czarnego Kruka (RMF)

1993-04-16 - Audycja (TPK)

1993-10-15 - Audycja (TPK)