Talk Talk - Living in Another World


Audycje

1987-01-18 - Talk Talk, Kate Bush, Clannad (WP)

1997-08-16 - Bezwzględnie czas na serwis (TPK)

1999-03-27 - Wiosenna noc bez jednej godziny (TPK)