Grand Funk Railroad - Heartbreaker


Audycje

1994-08-06 - War Is Over (TPK)

1998-02-21 - Kiedy Panadol zawiedzie (TPK)

1998-08-29 - Muzyczny tort bardzo zróżnicowany smakowo (TPK)

1998-09-26 - Audycja poświęcona Matce Tomasza (TPK)