Indian Summer - God Is the Dog


Audycje

1990-07-20 - Audycja (CNR)

1993-06-25 - Audycja (TPK)

1994-08-13 - A reszta wciąż funkcjonuje (TPK)

1998-08-29 - Muzyczny tort bardzo zróżnicowany smakowo (TPK)

1999-02-13 - Audycja "Walentynkowa" (TPK)