Crystal Phoenix - Dark Shadow: The Dove and the Bat / The Last Flight


Tekst utworu

What is left of you black bat
gettin' off at sunset by your cave
where the ones like you were happy
to spy upon a white, white dove
who's flyin' so away in the light.

What is left of you black bat
never listen to who said:
"She's unlike you, you can't love
who flies to the sun like her,
you’re so ugly, if she sees ya
she’ll getaway…"

Just a shadow in the night.

What brings you black bat
to learn the softly way she flies
to look toward the light
to get out before the darkness
and follow her through the empty skies.

How you've been lovin' her black bat
to stand always their sights
even if you’ve been lookin' like her
some of the real you was still alive
so different dark and misunderstood.

Like a shadow in the night.

What have you felt black bat
when you've disclosed yourself and she got away
when the doves shove you off
and the ones like you won't take ya back
you're so different at last even of them.

What is left of you black bat
when you think it isn’t right
flightin’ the blinding sun
that's tellin' you: "No place to ya,
you now just gotta die!".

Just a shadow in the night
without peace, without life.
Just a shadow in the night
a heart-beat in the ashes.Tłumaczenie Tomasza

Co zostało z ciebie, czarny nietoperzu
Gdy o zachodzie słońca wylatujesz ze swojej groty?
Z której tobie podobni radośnie śledzili lot białej gołębicy
Daleko, w blasku światła

Nie słuchałeś gdy ostrzegali cię:
"Nie można kochać kogoś, ktoś frunie ku słońcu"

Co sprawiło czarny nietoperzu
Ze nauczyłeś się lekkości jej lotu?
I tuż przed zapadnięciem zmroku
Wzlatywałeś w ślad za nią pod pustynię boską

Jak bardzo ją kochałeś
Starałeś się do niej upodobnić
Choć wciąż żyła w tobie twoja prawdziwa natura
Inna, mroczna i nie zrozumiana
Niczym cień w mroku nocy

Co czułeś czarny nietoperzu
Gdy w końcu wyszedłeś z cienia?
A ona odleciała
Gołębie cię odtrąciły, a tacy jak ty
Nie chcą już przyjąć cię z powrotem
Bo teraz różnisz się nawet od nich

Co zostało z ciebie czarny nietoperzu
Wiesz, że nie można walczyć ze słońcem
A ono mówi ci: "Dla ciebie nie ma tu miejsca - musisz umrzeć"
Został z ciebie cień w mroku nocy
Niespokojny, bez życia
Cień w mroku nocy
Jak serce bijące w popiołach

Tłumaczenie zaprezentowane dnia 1995-09-02

Druga wersja:

Co zostało z ciebie, czarny nietoperzu
Gdy o zachodzie słońca wylatujesz ze swojej groty
Z której tobie podobni radośnie śledzili lot białej gołębicy
Co sprawiło, że tuż przed zapadnięciem zmroku
Wzlatywałeś w ślad za nią pod pustynię boską

Co czułeś czarny nietoperzu
Gdy w końcu wyszedłeś z cienia, a ona odleciała?
A teraz, tacy jak ty, nie chcą cię przyjąć z powrotem
Bo różnisz się nawet od nich
Został z ciebie cień w mroku nocy
Niespokojny, bez życia
Cień w mroku nocy
Jak serce bijące w popiołach

Tłumaczenie zaprezentowane dnia 1996-11-02

Trzecia wersja:

Co z ciebie zostało, czarny nietoperzu?
Gdy o zachodzie słońca wylatujesz ze swej groty
Podobni Tobie z jej głębi
Śledzili lot białej gołębicy, daleko w blasku światła

Nie słuchałeś, gdy ostrzegali cię
"Nie możesz kochać kogoś, kto ku słońcu frunie"

Co sprawiło, nietoperzu,
Że nauczyłeś się lecieć zwinnie jak ona?
I tuż przed zapadnięciem zmroku podążałeś za nią
Pod pusty nieboskłon

Tak bardzo ją kochałeś
I chciałeś być jak ona
Choć kryłeś w sobie prawdziwą naturę
Mroczną i niezrozumiałą
Niczym cień w mroku nocy

Co czułeś, czarny nietoperzu,
Gdy wyszedłeś z cienia, a ona opuściła cię?
Teraz nawet podobni Tobie
Nie chcą mieć cię w swoich szeregach

I został z ciebie cień w mroku nocy
Niespokojny, bez życia, jak serce w popiołach

Tłumaczenie zaprezentowane dnia 1997-02-15Audycje

1995-09-02 - Audycja (TPK)

1995-09-16 - Audycja (TPK)

1995-10-14 - Audycja (TPK)

1995-12-02 - Audycja (TPK)

1996-11-02 - Spojrzeć w przeszłość (TPK)

1997-02-15 - Audycja z okazji "Dnia Zakochanych" (TPK)