Yes - I am Waiting


Audycje

1994-05-14 - Audycja (TPK)

1997-11-29 - W czymże ciemność jest lepsza od lustra (TPK)