The Stranglers - Midnight Summer Dream


Audycje

1991-07-23 - Audycja (MPU)

1996-07-27 - Audycja z poślizgiem! (TPK)