Chris De Burgh


Albumy

The Getaway

1984 - Man On The Line

1986 - Into The Light


Audycje

1990-10-12 - Audycja (CNR)

1991-03-22 - Ostatnia audycja Tomka w Programie II. (CNR)

1992-05-30 - Audycja (TPK)

1992-07-25 - Audycja (TPK)

1996-08-03 - Prawdziwe życie zaczyna się po śmierci (TPK)

1996-08-24 - Powrót z October Rust (TPK)

1997-09-06 - Calling All Stations (TPK)

1998-03-21 - Zimowy Pierwszy Dzień Wiosny (TPK)

1999-01-02 - Audycja poświęcona westernom (TPK)