Ulysses - Neronia (1993)


Utwory

1. Ulysses - Vagabond Child

2. Ulysses - The Sunday Rising

3. Ulysses - Teenage Sweethearts

4. Ulysses - Where the River Runs

5. Ulysses - Mistinguett (Instrumental)

6. Ulysses - Days Gone By

7. Ulysses - Lost to This World / Forever Lost

8. Ulysses - Freedom Will Be Mine


Opracował

AkoBe


Audycje

1994-01-07 - Audycja (TPK)

1994-01-21 - Progresywna dwugodzinna podróż. (TPK)

1994-02-04 - Progresywno-gotycka dwugodzinna podróż. (TPK)

1994-03-05 - Audycja (TPK)

1994-05-07 - Zawieszeni pomiędzy niebem a rajem (TPK)