Budgie - Napoleon Bona-Part One/Napoleon Bona-Part Two


Audycje

1990-08-24 - Pierwsza audycja poświęcona wykonawcom "mocnego uderzenia" (CNR)

1992-08-29 - Audycja (TPK)

1994-12-09 - Budgie (CNZ)

1998-02-14 - Titanic (TPK)