Genesis - Deep in the Motherlode


Audycje

1992-08-12 - Audycja (WTT)

1996-08-31 - Właściwie mamy już wrzesień (TPK)

1999-01-02 - Audycja poświęcona westernom (TPK)