Lacrimosa - Am Ende der Stille


Tłumaczenie Tomasza

Twoje słowa szybują ku porannej zorzy
I przyobleczone w różową woalkę
Unoszą się nad ziemią
Żeby rozpłynąć się w ciszy

Tylko tęsknota zawarta w moim głosie
Zmawiającym błagalną modlitwę
Pomna jest słów, którymi raczyłaś mnie tak czule
Tak oto blednie też moja nadzieja
A cisza zwiastuje burzę

Tłumaczenie zaprezentowane dnia 1999-10-23Audycje

1999-06-19 - Opowieść o rozstaniach (TPK)

1999-10-23 - Noc z Lacrimosą (TPK)