String Driven Thing - Heartfeeder


Audycje

1990-07-20 - Audycja (CNR)

1992-04-11 - Audycja (TPK)

1992-04-21 - ELP - Trilogy - część 1 (MPU)

1993-01-10 - Audycja (RMF)

1994-08-13 - A reszta wciąż funkcjonuje (TPK)

1995-07-22 - Audycja (TPK)

1998-09-12 - Węże, gady, jaszczurki i ... hiszpańska Inkwizycja (TPK)