Black Sabbath - Wheels of Confusion


Audycje

1995-09-23 - Audycja (TPK)

1996-03-23 - Audycja (TPK)

1997-12-20 - Wigilia w pełni piwniczna (TPK)

1998-12-05 - Gotycki koncert. W roli głównej: XIII Stoleti i The Gallery (TPK)