Black Sabbath - Paranoid


Audycje

1990-08-24 - Pierwsza audycja poświęcona wykonawcom "mocnego uderzenia" (CNR)

1993-08-06 - Audycja (TPK)

1996-11-30 - Taniec przez ogień (TPK)

1998-08-15 - Pierwszy raz po długiej przerwie (TPK)

1998-11-07 - Przygotowania do wizyty New Model Army (TPK)