The Legendary Pink Dots - Disturbance


Tekst utworu

We ride on the avalanche we climb the melting red lungs of the ladder that
Leads high to a darkening moon. We're the watchers of disaster, we're the
Dancers on your tomb. We're the invisible invaders of your privacy... your
Dreams. We're the spectres on your screen. We murmur sweet transparent
Lunacy on hot oppressive nights - you shine a light and you will see just
A shadow.Tłumaczenie Tomasza

Zjeżdżamy niesieni lawiną, wspinamy się po rozpuszczających się
Stopniach drabiny która
Prowadzi aż do gasnącego księżyca. Jesteśmy obserwatorami
Nieszczęść
Tancerzami na tym grobie. Niewidzialnymi intruzami
Wnikającymi w Twoją prywatność
Twoimi snami
Upiorami na ekranie Twojego telewizora
Mamroczemy słowa słodkiego, przejrzystego obłędu
Podczas gorących, dusznych nocy
Błyskasz światłem w naszym kierunku
I co widzisz
Tylko cień

Tłumaczenie zaprezentowane dnia 1991-05-25

Druga wersja:

Możemy zjeżdżać niesieni lawiną
Możemy się wspinać po rozpuszczających się stopniach drabiny
Prowadzącej do gasnącego księżyca
W tym świecie jesteśmy obserwatorami nieszczęść
Jesteśmy tancerzami na swoim własnym grobie
Jesteśmy niewidzialnymi intruzami wnikającymi w prywatność Twoją, naszą
Wszystko jedno czyją
Jesteśmy twoimi i swoimi snami
Upiorami na ekranie telewizora
Mamroczemy słowa słodkiego, przejrzystego obłędu
Podczas gorących, dusznych nocy
A gdy błyśniesz światłem w naszym kierunku
To pozostaje wtedy tylko cień…

Tłumaczenie zaprezentowane dnia 1996-11-16Audycje

1991-03-10 - Legendary Pink Dots - The Maria Dimension (WP)

1991-05-25 - The Sisters of Mercy, Legendary Pink Dots, Peter Hammill (TPK)

1994-05-07 - Zawieszeni pomiędzy niebem a rajem (TPK)

1996-11-16 - Po Curacji, przed kropkowaniem (TPK)

1999-10-23 - Noc z Lacrimosą (TPK)