Black Sabbath - Symptom of the Universe


Audycje

1994-05-14 - Audycja (TPK)

1998-12-05 - Gotycki koncert. W roli głównej: XIII Stoleti i The Gallery (TPK)