Rare Bird - Sympathy


Audycje

1992-02-04 - Audycja (MPU)

1995-01-21 - Dając nam wybór (TPK)

1998-09-26 - Audycja poświęcona Matce Tomasza (TPK)