Lacrimosa - Sanctus


Tłumaczenie Tomasza

Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów
Pełne są Niebiosa i Ziemia Chwały Twojej

I nagle objawiłaś się
Nie w otaczającym cię blasku
Ale w cieniu, który rzucam
Tam cię rozpoznałem

I tak stopiliśmy się w jedno
W kolorze, w obrazie
Przebudziliśmy się do życia
Oświetleni od środka poświatą miłości
Zatopieni w mroku nocy

Hosanna na Wysokości
Błogosławiony
Który idzie w Imię Pańskie
Hosanna na Wysokości

Tłumaczenie zaprezentowane dnia 1999-10-23Audycje

1999-06-19 - Opowieść o rozstaniach (TPK)

1999-08-21 - Komputery nas zjedzą (TPK)

1999-09-11 - Audycja gotycka (jesienna) (TPK)

1999-10-23 - Noc z Lacrimosą (TPK)

1999-12-27 - Audycja Moniki Makowskiej (audycja specjalna) (WSP)